КАКВО Е ПАСИВНА КЪЩА?

Терминът „Пасивна къща“ се отнася до стандарт за проектиране и строителство с материали, който имат за цел драстично да намалят нуждите за отопление в домовете, така че по-големите конвенционални отоплителни системи вече да не са необходими. Домовете поддържат постоянни температури и не разчитат на разточителни количества изкопаеми горива, нямат нужда непрекъснато да се нагряват и охлаждат, следователно пасивни.

 

КАК РАБОТИ ПАСИВНА КЪЩА?

Стратегията на пасивната къща е да използва повторно „безплатна“ топлина за отопление на дома.

„Безплатна“ топлина се генерира от всички електрически и газови уреди като фурни, хладилници, компютри и електрически крушки. Обвивката на сградата на пасивна къща трябва да е изключително добре изолирана и въздухонепроницаема, така че тази „свободна“ топлина да не може неволно да избяга от сградата.

Инсталирана е механична вентилационна система с компонент за възстановяване на топлина въздух към въздух, който едновременно извежда свеж въздух и отстранява същото количество застоял въздух.
Застоялият въздух, напускащ къщата, носи „безплатната“ топлина. Той преминава през вентилатора за възстановяване на топлината и прехвърля топлината във входящия чист въздух, преди да напусне сградата.
Прохладният, външен чист въздух постъпва във вентилатора за възстановяване на топлината, взима „безплатната“ топлина и отива в домашното топло.
Цената на конвенционална отоплителна система може да бъде спестена, а спестяванията, инвестирани в по-добра изолация, херметичност, прозорци, вентилация и по-евтина резервна отоплителна система.

 

КАКВА Е ИЗМЕРЕНА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ?

Оценките за енергийна ефективност на автомобилите се измерват в мили на галон. Домовете са оценени за енергийна ефективност в киловатчаса на квадратен фут годишно. (KWh / ft² / yr).
Това варира изключително от изплзваните материали при строителството и доброто изплнение на проекта.
Сваржете с нас за да обсъдим вашият индивидуален проект и да го направим реалност.

Едно Обаждане, Много Решения 0892919909